DOKUMENTI

Službeni vjesnik Varaždinske županije:
www.glasila.hr/svvz.htm

Proračunski akti

Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu

Izvješće o donacijama za 2016. godinu

Izvještaj Proračuna za 2016. godinu


Proračun Općine za 2017. i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu


Vodič za građane – Proračun 2017. godina


Prijedlog proračuna za 2017. godinu


Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu


Godišnji obračun proračuna za 2015. godinu

Izvješće o donacijama za 2015. godinu

Izvještaj proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine za 2016. i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu

Izvještaj proračuna za 2014. godinu


Izvješće o donacijama za 2014. godinu

Proračun Općine za 2015. i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračuna za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Izvješće o donacijama za 2013. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu

Proračun Općine za 2014. i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu

Proračun Općine za 2013. i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu

Izvješće o donacijama za 2012. godinu

Proračun Općine za 2012. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2011. godinu

Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu

Izvješće o dodjeli bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za 2011. godinu

Akti sa sjednica Općinskog vijeća

Linkovi na službene vjesnike Varaždinske županije s objavljenim aktima sa sjednica Općinskog vijeća.