Izbori za članove vijeća MO 2017. - konačni rezultati

Na temelju Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznički Hum Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznički Hum održanih 21.05.2017.

Konačni rezultati - mjesni odbori

Objavljeno: 25.05.2017.