Natječaj za dodjelu stipendija 2017-2018

Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Breznički Hum za akademsku godinu 2017/2018.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se Općini Breznički Hum - Komisiji za dodjelu stipendija, s naznakom „Natječaj - stipendiranje studenata“ na adresu: Breznički Hum 4, 42225 Breznički Hum na posebnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznički Hum.

Krajnji rok za predaju natječajne dokumentacije je 16. listopada 2016. do 15 sati.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/18 imaju redoviti studenti druge i viših godina studija i to:
  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Općine Breznički Hum najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija,
  • da imaju status redovitog studenta s prosjekom ocjena najmanje 3,5
  • da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježja stipendije,
  • da roditelj-student imaju podmirene sve obveze prema Općini u roku utvrđenom uplatnicom, a najkasnije na dan raspisivanja natječaja.

Natječaj za dodjelu stipendija

Zahtjev za dodjelu stipendije

Izjava studenta