Poziv za dostavu ponuda - Modernizacija igraonice PŠ Šćepanje

Općina Breznički Hum započinje postupak bagatelne nabave za radove na Modernizaciji igraonice za predškolsku djecu u zgradi Područne škole Šćepanje. Zainteresirani ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do zaključno 12.10.2017. bez obzira na način dostave.

Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Breznički Hum, 04.10.2017.